Dziennikarstwo

Tworzenie krytyki dziennikarskiej

Tworzenie krytyki dziennikarskiej

Krytyka dziennikarska zasadniczo polega na ocenie, która jest dokonywana poprzez czytanie, obserwację i refleksję nad wypowiedziami i tekstem. Funkcja krytyka musi być ukierunkowana na obiektywną, pełną szacunku, odpowiedzialną i etyczną analizę, aby uznać zasługi autora i jego dzieła.

Kiedy zamierzamy dokonać krytyki dziennikarskiej, konieczna jest głęboka wiedza o kontekście, tendencjach i ruchach, które wpływają na konstrukcję tekstu. Krytyka dziennikarska to okazja nie tylko do poinformowania o istnieniu dzieła, to także sposób na dostarczenie czytelnikowi lub widzowi elementów oceny, tak aby mógł on wyciągnąć własne wnioski na temat tematu, autora i jego stylu.

1. Zwróć uwagę na opisowe lub symboliczne szczegóły autora. Na kartce z książki, scenariusza lub komputera zapisz pytania i refleksje, które przychodzą ci do głowy na temat tematu, historii, bohaterów, kontekstu politycznego, społecznego i kulturowego.

2. Podziel pracę na części lub rozdziały. Wyodrębnij stamtąd najważniejsze pojęcia i idee, które ułatwią ci późniejszą dogłębną analizę każdego z elementów składających się na książkę, film, fotografię, obraz itp.

Publicystyka w Gazecie Polskiej

3. Przeczytaj materiał po raz drugi. Kiedy masz już gotowe wszystkie adnotacje, przeczytaj ponownie pracę i obiektywnie oceń każdy element, który się na nią składa: temat, postacie, czas, przestrzeń, działania i inne aspekty, które uważasz za ważne.

4. W swojej recenzji poinformuj o najważniejszych aspektach pracy. Na przykład, jeśli jest to recenzja literacka: nazwa wydawnictwa, biografia autora, rozmiar książki, liczba stron, rodzaj oprawy, data wydania, miejsca sprzedaży i cena.

Jeśli jest to recenzja filmu: nazwisko reżysera, scenarzysty, aktorów, gatunek, fabuła, daty i miejsca prezentacji.

5. Argumentuj zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. Na podstawie lektury, obserwacji i doświadczenia podziel się z widzami swoimi spostrzeżeniami i osądami na temat dzieła. Przedstaw swoją ocenę w sposób spójny, jasny i precyzyjny, informując i edukując.

6. Komunikuj się i informuj swoich czytelników o nowościach. Przegląd dziennikarski to także przestrzeń do informowania publiczności o najnowszych wydarzeniach kulturalnych i artystycznych, które mają miejsce w mieście. Na przykład: publikacja książki, premiera nowego filmu, wystawy sztuki otwarte dla publiczności itd.