Prasa

Przygotowanie człowieka na transformację cyfrową

Przygotowanie człowieka na transformację cyfrową

Powszechnie kojarzy się transformację cyfrową z technologią. Ale choć o to właśnie chodzi, pierwsze działania są bardziej ukierunkowane na rozwój zasobów ludzkich, ponieważ to od ich talentu zależy skuteczne dostosowanie procesów do ery cyfrowej.

1. Posiadanie jasnej wizji i strategii

W podręcznikach do zarządzania zwykło się mawiać, że wystarczy zdefiniować wizję i strategię, aby określić drogę rozwoju każdej firmy. Dziś mówi się o tym samym, ale z tą różnicą, że wizja musi być w stanie rozpalić ludzkie możliwości, wyzwolić kreatywność i zapał ludzi do tworzenia innych, innowacyjnych produktów. Prawdopodobnie wiele wizji zostało napisanych 20, 30 lub 40 lat temu, dlatego zaleca się ponowne ich przemyślenie w połączeniu z modelem cyfrowym.

2. Budowanie na kulturze

Nie da się przeprowadzić procesu cyfrowej transformacji, jeśli nie pracuje się nad kulturą firmy. Jest to proces wielu projektów, zmian, etapów, innowacji, kreatywności, który wymaga pracy nad kulturą, która podtrzymuje nowe pomysły i wspiera ludzi.

Eksperci twierdzą, że ponad 50% sukcesu w transformacji cyfrowej zależy od kultury organizacyjnej. Dlatego wyzwaniem dla menedżera jest zapewnienie, że organizacja przestrzega zestawu zasad i wspólnych wartości; że organizacja posiada pragnienie rozwoju i przyjmuje innowacje.

3. Odkryj unikalny potencjał firmy

Firmy mają unikalny potencjał. Może to być ich własność intelektualna, to co robią, to, że są silni w kanałach lub w swoich siłach sprzedaży. Znalezienie lub ponowne odkrycie tej wartości lub potencjału i wprowadzenie do niego technologii jest tym, co pozwala im przejść na kolejny poziom.

4. Rozwijanie umiejętności zasobów ludzkich

Posiadanie sztucznej inteligencji i jednocześnie menedżera ds. finansów lub marketingu, który nie rozumie tej koncepcji, jest nie do pogodzenia. Zaawansowana analityka pomaga usprawnić procesy, nadać im wartość, dlatego pracownicy muszą rozwijać nowe umiejętności dla biznesu.

Przenosząc serwery do chmury, nie przekształcamy cyfrowo firmy. To tylko przemieszczanie sprzętu i pewna poprawa struktury kosztów, ale to coś innego niż budowanie nowych procesów, tworzenie nowych doświadczeń dla klientów, przekształcanie procedur tworzenia produktów czy wzmacnianie pozycji pracowników. Bez czterech kroków wymienionych powyżej, będzie to trudne do osiągnięcia.