Adres e-mail:

Wydanie:

Oto wyniki wyborów do Sejmu poszczególnych ugrupowań startujących w Okręgu 38.

 

Platforma Obywatelska: 83.845 głosów - 31% (w 2011 roku: 113 tys. - 44 %)

Prawo i Sprawiedliwość: 73.665 głosów - 27 % (w 2011 roku: 50 tys. - 22 %)

Zjednoczona Lewica: 24.723 głosów

Kukiz'15: 24.359 głosów

Nowoczesna.PL: 18.859 głosów

Korwin: 11.004 głosów

Partia Razem: 10.591 głosów

KW Zbigniewa Stonogi: 2.515 głosów