Adres e-mail:

Wydanie:

Kraczkowskiego na stanowisko wiceprezesa PKO Banku Polskiego powołała rada nadzorcza (zmiany personalne objęły zresztą także samą radę nadzorczą).

Zmiana ta pociągnęła za sobą konieczność zrzeczenia się przez M. Kraczkowskiego mandatu poselskiego, co uczynił 30 czerwca. Mimo swojego młodego wieku (37 lat; miał 26 lat, kiedy został posłem) od trzech kadencji zasiadał w Sejmie; przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki. Pracował również w Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich.

Fotel Kraczkowskiego w poselskich ławach zajmie teraz Grzegorz Piechowiak, na którego jesienią zagłosowało  5.667 wyborców. Piechowiak ukończył studia na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1992–1997 pracował w polskiej ambasadzie w Rzymie, był m.in. wicekonsulem. Sprawował mandat posła na Sejm III kadencji z listy Akcji Wyborczej Solidarność. W wyborach parlamentarnych w 2001 nie uzyskał ponownie mandatu. Pracował jako syndyk.

W 2004 bezskutecznie ubiegał się o mandat eurodeputowanego z listy Narodowego Komitetu Wyborczego Wyborców. Bez powodzenia kandydował też jako bezpartyjny z listy PiS w przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 r. W 2011 został pełnomocnikiem ugrupowania Polska Jest Najważniejsza w Pile. Otwierał także listę kandydatów tej partii do Sejmu w okręgu pilskim w wyborach parlamentarnych w tym samym roku. Po decyzji o samorozwiązaniu PJN (w grudniu 2013) współtworzył Polskę Razem i został jej pełnomocnikiem na powiat pilski. Z listy tej partii w 2014 ponownie kandydował do Parlamentu Europejskiego, jednak ugrupowanie nie uzyskało mandatów. W tym samym roku, z listy komitetu Teraz Wielkopolska, bezskutecznie kandydował do sejmiku wielkopolskiego.
Wchodził w skład zarządu wojewódzkiego i krajowego Polski Razem i jako przedstawiciel tej partii wystartował z listy PiS w wyborach w 2015 do Sejmu. Był czwarty na liście. Przed nim znaleźli się:  Maks Kraczkowski, na którego zagłosowało 20.503 wyborców, Krzysztof Łapiński (asystent premier B. Szydło, który dostał  8.114 głosów). Trzeci był startujący dopiero z 12. miejsca - Marcin Porzucek (6.690 głosów). Czwarty w kolejności, z wynikiem 5.667 głosów, był Grzegorz Piechowiak.

Piechowiak deklaruje, że interesuje go Wielkopolska i rozwój lokalnej gospodarki. Jest zadeklarowanym katolikiem i orędownikiem tradycyjnych wartości.