Adres e-mail:

Wydanie:

Wśród koncertujących gwiazd wystąpili: Amelia Maszońska, Michał Francuz, Dorota Miśkiewicz, Marek Napiórkowski, Gabriela Bielecka, Sebastian Czaja, Adam Bałdych, Aleksander Neustroev, Grzegorz Skrobiński, Joanna Morea, Jarosław Małys, Lulo Reinhardt wraz z zespołem, orkiestra festiwalowa pod dyrekcją prof. Denisa Severina oraz zespół wiolonczel Cellissimo pod dyrekcją prof. Denisa Severina i prof. Aleksandra Neustroeva oraz laureaci Osobowości i Grand Prix Master Class 2016.

Na podstawie konsultacj z mistrzowskich, spośród studentów skrzypiec i wiolonczeli z Polski, Łotwy, Ukrainy, Irlandii, Węgier i Szwajcarii, profesorowie wybrali Osobowości Muzyczne i przyznali Grand Prix Master Class.

Konsultacje prowadzili Profesorowie:

Oleg Kaskiv – Dyrektor Międzynarodowej Akademii Muzycznej Jehudi Menuhina w Szwajcarii, mistrzowska klasa skrzypiec

Klaidi Sahatci – profesor Akademii Muzycznej w Lugano w Szwajcarii, mistrzowska klasa skrzypiec

Aleksander Neustroev - Koncertmistrz Orkiestry Tonhalle w Zurichu, mistrzowska klasa wiolonczeli

Denis Severin – Profesor Akademii Muzycznej w Genewie i Bernie, mistrzowska klasa wiolonczeli

Adam Bałdych i Daniel Weltlinger – improwizacja jazzowa

Wszystkim studentom podczas konsultacji i koncertów w Sali Miejskiej Inwest Park służyli pomocą i towarzyszyli wyjątkowi pianiści:

Grzegorz Skrobiński, Michał Francuz, Piotr Kopczyński.


Profesorowie przyznali 2 nagrody pozaregulaminowe:

  1. Udział w Master Class w Pile w sierpniu 2017r.

otrzymali wiolonczeliści:

- MATEUSZ JOCZ - najmłodszy uczestnik Master Class

- DARIA GRZEGORZ

Fundatorem nagrody jest szwajcarskie Stowarzyszenie „ Sztuka bez granic” , której założycielem jest profesor Akademii Muzycznej w Genewie i Bernie oraz Master Class w Pile - DENIS SEVERIN.

Nagrody sponsorów:

Szwajcarskie Zegarki -Albert Riele- otrzymali:

- skrzypaczka WIKTORIA BORKOWSKA

- skrzypek VASYL ZATSIKHA

Fundatorem nagrody jest polska firma jubilerska APART


Nagrody regulaminowe

Profesorowie zdecydowali, aby przyznać 6 Osobowości Muzycznych Master Class - równorzędne nagrody finansowe w wysokości 1800 zł otrzymali:

- wiolonczelistka ALICJA KOZAK

- wiolonczelistka MARIANNA SIKORSKA

- wiolonczelista ANTONI ORŁOWSKI

- skrzypaczka ANNA ORLIK

- skrzypek PATRIK RAFTER

- skrzypek VASYL ZACICHA

GRAND PRIX i nagrodę finansową w wysokości 8100 zł, srebrną statuetkę Music Festival & Master Class ufundowane przez Stowarzyszenie Kulturalne Magnus Ventus oraz koncerty z Orkiestrą Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz Orkiestrą Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach otrzymał skrzypek SEBASTIAN CZAJA.