Adres e-mail:

Wydanie:

Zygmunt Jasiecki rywali zostawił znacząco w tyle. Zdobył aż 11.771 głosów!

Drugi był Tomasz Szponder - działacz sportowy z Poznania - z wynikiem: 4.209 głosów. Na trzecim miejscu znalazł się Włodzimierz Rzadkiewicz – organizator gal bokserskich i zawodów sportowych, który był zwycięzcą poznańskiej edycji plebiscytu. Zdobył 2.634 głosy.

Zygmunt Jasiecki z Piły od samego początku prowadził w plebiscycie, powtarzając, że głos oddany na niego, to głos oddany na czyste środowisko. Od kilku lat bowiem, stojąc na czele Związku Międzygminnego PRGOK, promuje proekologiczne zachowania i wprowadza szereg niekonwencjonalnych działań, by uświadomić społeczeństwu potrzebę selektywnej zbiórki odpadów.

Zaangażowanie jego i jego zespołu wielokrotnie było wysoko oceniane i wspierane przez przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Tak znaczącego zwycięstwa GRATULUJEMY!