Adres e-mail:

Wydanie:

Na czym polegał fenomen salezjanina, którego pilanie wspominają do dziś?

Stanisław Olędzki urodził się 11 lutego 1946 roku w Kukawkach. Już w wieku 13 lat opuścił dom, by rozpocząć naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Sokołowie Podlaskim, a następnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Czerwińsku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku.

Uwielbiał czytać. Wciąż się dokształcał. Był bardzo przywiązany do rodziny i rodzinnych okolic. Często odwiedzał swoje rodzinne strony. Wówczas chętnie pracował w polu.

Jako kapłan przez 12 lat związany był z Piłą. Zajmował się duszpasterstwem głuchoniemych i wspólnotą neokatechumenalną. Ale przede wszystkim określany był jako duszpasterz młodzieży. Jego byli uczniowie wspominają, iż nie był to zwykły ksiądz. Pełnił bowiem rolę wychowawcy duchowego, a lekcje religii pamiętają jako wyjątkowe spotkania z kimś, kto rozumiał problemy młodzieży, potrafił się nad nimi pochylić, a przede wszystkim słuchał i rozmawiał.

W pamięć zapadły jego msze dla młodych ludzi, odprawiane często w teatralnym klimacie, ze śpiewem, gitarą i poezją. Określany był niejednokrotnie jako „pilski św. Jan Bosko".

Był poetą. Jego utwory były wyróżniane w konkursach poetyckich. Jest autorem tomiku „Testament przedostatni". Jego poezję określano jako obrazową, bardzo kochającą świat, zmysłową i kolorową. Młodzież chętnie czytała jego wiersze. Krążyły w maszynopisach z rąk do rąk, często były też recytowane.

W 1990 roku przeniesiony został do pracy w Kobylnicy pod Słupskiem. Tam zmarł nagle 14 listopada 1991 roku.

W listopadzie 2013 roku, w 22. rocznicę śmierci kapłana, w Pile imieniem księdza Stanisława Olędzkiego nazwano deptak łączący kościół Świętej Rodziny z Liceum Ogólnokształcącym, do którego chodził na lekcje katechezy. Z kolei w kościele Świętej Rodziny ustawiono gablotę poświęconą kapłanowi. W planach czeka ciągle ławeczka z pomnikiem oraz tabliczki z poezją księdza Stasia, które rozmieszczone mają byćprzy nazwanym jego imieniem deptaku.

(źródło: Monika Lipińska, Kapłan wieczornej ciszy, [w:] Echo katolickie nr 45/2012 )


Herbatka" z poezją Księdza Stanisława Olędzkiego
Regionalne Centrum Kultury, sala widowiskowa

17.11.2016, godz. 18.00

Wstęp wolny

[fot. Archiwum rodzinne państwa Olędzkich z Kukawek. Na zdjęciu msza św. prymicyjna]