Adres e-mail:

Wydanie:

Obchody jubileuszu rozpoczną się wyjątkowym wydarzeniem: mszą świętą trydencką, czyli „przedsoborowa”, odprawioną tyłem do wiernych, po łacinie.

— Tą mszą świętą w nadzwyczajnym rycie rzymskim chcemy nawiązać do czasów poświęcenia naszej świątyni, kiedy to ówcześni wierni uczestniczyli właśnie w takiej Eucharystii. Według takiego obrządku msza odprawiana była w naszej świątyni do lat 60. Dopiero Sobór Watykański II wprowadził Novus Ordo Missae, czyli mszę, którą dobrze znamy — tłumaczy ideę proboszcz ks. Zbigniew Hul.

Na Eucharystię, dla wiernych, przygotowane zostały teksty liturgii w języku łacińskim i polskim. Mszę odprawi ks. Władysław Grochal, salezjanin z Lądu, gdzie mieści się Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego. Do mszy posługiwać będą klerycy z seminarium. Kazanie z ambony wygłosi ks. Jarosław Wąsowicz, historyk z archiwum salezjańskiego.

Msza odprawiona zostanie dokładnie w 99. rocznicę poświęcenia kościoła. 6 grudnia 2015 roku obchody roku jubileuszowego zostaną zakończone.


Kościół Świętej Rodziny

Budynek kościoła rozpoczęto budować 8 maja 1912 r. Kirche zur Heiligen Familie został ukończony już w 1914 roku, chociaż uroczyste poświęcenie miało miejsce dopiero rok później, 6 grudnia 1915 r. To opóźnienie mogło być spowodowane śmiercią budowniczego kościoła oraz wybuchem I wojny światowej w lipcu 1914 r. Możliwe także, że przez rok wyposażano wnętrze kościoła.

Neobarokowa świątynia pw. Świętej Rodziny najpierw pełniła funkcję kościoła pomocniczego dla parafii NMP i śś. Janów, później była wyniesiona do godności katedry Niezależnej Prałatury Pilskiej.

Od 1946 roku jest kościołem parafialnym, w którym duszpasterzują salezjanie księdza Bosko. Historia spłatała figla: oto w kościele, w którym nie miało paść ani jedno polskie słowo oraz w którym miał być „zachowany niemiecki charakter”, od prawie 70 lat modlimy się wyłącznie po polsku.

Mimo że kościół Świętej Rodziny ma „dopiero” 100 lat, to sama parafia liczy już ponad 550 lat. Jej powstanie datuje się na ok. 1451 r. To centralna, najstarsza i największa parafia w Pile. Należy do niej ok. 15 tys. wiernych.