Adres e-mail:

Wydanie:

Wojewoda Wielkopolski, decyzją z dnia 12 grudnia, nakazuje zmianę nazwy 14 Lutego na kaprala Piotra Konieczki – strażnika granicznego, którego uznaje się za pierwszego żołnierza poległego podczas II wojny światowej (jego grób znajduje się w Śmiłowie).

Wojewoda powołuje się na IPN, który – mówiąc w skrócie – tłumaczy, że dzień 14 lutego nie należy traktować jako daty wyzwolenia Piły spod okupacji niemieckiej. Zdaniem IPN wyzwolenie przez Armię Czerwoną doprowadziło do „ponownej aneksji niemal połowy terytorium RP do ZSRS i zniewolenia całej reszty kraju oraz budowy w nim systemu komunistycznego w pełni zależnego od władz w Moskwie.(…), a stacjonowanie Armii Czerwonej/Sowieckiej w Polsce po roku 1944 uniemożliwiło odbudowę niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej (...). W związku z tym nazwa ulicy 14 Lutego, honorująca moment wkroczenia Armii Czerwonej do Piły, spełnia rolę daty symbolizującej komunizm”.

Przewodniczący Rady Miasta Rafał Zdzierela uważa sprawę za bulwersującą i razem z prezydentem Piotrem Głowskim zapowiada odwołanie od decyzji wojewody. Dodają także, że mieszkańcy 14 Lutego, podczas konsultacji społecznych, jednoznacznie opowiedzieli się przeciwko dokonywaniu zmiany nazwy tej ulicy.

Jeszcze ostrzej w sprawie zmiany nazwy ulicy wypowiadają się pilscy działacze SLD, którzy wzywają do przywrócenia ulicy 14 Lutego jej pierwotnego znaczenia. W tej sprawie złożyli do Urzędu Miasta projekt uchwały obywatelskiej. Informują też, że jeżeli radni PO zagłosują przeciwko uchwale lub nie podejmą tematu, SLD powoła w dniu 14 lutego 2018 roku Komitet Obywatelski i rozpocznie zbiórkę podpisów pod swoją uchwałą.

- Ulica 14 Lutego ma olbrzymie znaczenie dla Piły i jego społeczności. W dniu 14 lutego 1945 roku zakończyła się bitwa o Piłę. Zwycięstwo nad wojskami hitlerowskich Niemiec kosztowało śmierć wielu żołnierzy spoczywających na Cmentarzu Wojennym w Leszkowie. Data ta oraz jej upamiętnienie, jest istotnym elementem tożsamości lokalnej społeczeństwa Piły, jedną z najważniejszych dat w polskiej historii Piły, jak i Ziem Zachodnich – piszą w uzasadnieniu do uchwały przedstawiciele SLD w Pile.