Adres e-mail:

Wydanie:

Burmistrz Miasta Złotowa oraz Stowarzyszenie na rzecz Uhonorowania Księdza Patrona Bolesława Domańskiego ogłosili konkurs na projekt pomnika – ławeczki. Do konkursu zgłaszać mogą się artyści, którzy mogą wykazać się realizacją przynajmniej dwóch pomników – rzeźb przedstawiających ludzką postać w przestrzeni publicznej. Termin składania projektów to 15 października. Ogłoszenie wyników konkursu - 30 października, a planowany termin realizacji „ławeczki” wiosna 2017 roku, w 95. rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech.

Wyznaczona została także lokalizacja „ławeczki”. Od jakiegoś czasu pod uwagę brane były różne miejsca i różne formy uczczenia Księdza Patrona. Mówiono m.in. o pomniku przed budynkiem Starostwa Powiatowego, jednak uznano, że pomnik może być zbyt monumentalnym dziełem. Zdecydowano się na popularną ostatnio w różnych miastach polski postać „fotela – ławeczki”. Burmistrz Złotowa wyznaczył jej lokalizację – działkę przy ulicy księdza Domańskiego, przy Domu Polskim.

- Chęć partycypacji w kosztach ustawienia „ławeczki” wyrazili radni Rady Miasta Złotów, jednak cały czas trwa akcja zbierania środków na ten ważny cel. Liczy się dosłownie każdy, wdowi grosz – apeluje Stanisław Pikulik, prezes Zarządu Stowarzyszenie Na Rzecz Uhonorowania Księdza Patrona Bolesława Domańskiego.

Koszt budowy „ławeczki” szacuje się między 50 a 90 tys. złotych.

-----------------

Pieniądze na realizację pomnika – ławeczki Księdza Domańskiego wpłacać można na konto:

SBL Złotów 3589 4100 0600 2575 0520 0000 10.

Inicjatywę można wesprzeć także, wysyłając SMS, który wprawia w ruch jelenia stojącego na rondzie przy złotowskim ratuszu, pod numer 74480.