Adres e-mail:

Wydanie:

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, NSZZ "Solidarność" Oddział w Pile, Parafia Świętej Rodziny w Pile, Stowarzyszenie Solidarni Niepokorni w Pile i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA zapraszają obchody rocznicowe wprowadzenia stanu wojennego. Oto najważniejsze wydarzenia:

* 12/13 grudnia 2015 - Maraton Pisania Listów Amnesty International (Klub Muzyczny Scena)

* 13 grudnia 2015, godz.12 - Piła, Rondo Solidarności (złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy)

* 13 grudnia 2015, godz. 17 - otwarcie wystawy plenerowej na terenie Parafii Św. Rodziny „586 dni stanu wojennego”.

* 13 grudnia 2015, godz. 18 - Msza Św. w intencji ofiar STANU WOJENNEGO

* 13 grudnia 2015, godz. 19 - Zapal Światło Wolności (zapalenie zniczy przy wystawie)

* 13 grudnia 2015, godz. 19 - promocja książki „Pilskie drogi do wolności" oraz wręczenie pamiątkowych Krzyży 30-lecia Federacji Młodzieży Walczącej w sali św. Jana Bosko przy kościele św. Rodziny.

                                                                                                      ***

Na obchody rocznicowe zaprasza także Starosta Pilski. Uroczystość złożenia kwiatów i uczczenia ofiar stanu wojennego w 34. rocznicę jego wprowadzenia odbędzie się w piątek, 11 grudnia, o godz. 12, przy pomniku Ofiar Stalinizmu (plac Staszica).