Adres e-mail:

Wydanie:

Warto pamiętać o bohaterach naszej historii. Niedziela 29 listopada ma być wznowieniem tradycji ochodzenia Dnia Podchorążego w Pile, który został ustanowiony ku pamięci udziału adeptów Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie w Powstaniu Listopadowym.

 

185 lat temu, 29 listopada 1830 r. o godz. 18., atakiem na Belweder, siedzibę wielkiego księcia Konstantego, rozpoczęło się Powstanie Listopadowe. Grupa polskich spiskowców wpadła do pałacu z okrzykiem "śmierć tyranowi!". Zamach nie powiódł się, bowiem książę Konstanty ostrzeżony przez służbę, zdołał uciec z pałacu w kobiecym przebraniu. Przyczyną powstania były m.in. nasilające się aresztowania wśród warszawskich studentów i groźba wykrycia spisku przygotowywanego w Szkole Podchorążych.

 

Dzisiaj 29 listopada to Dzień Podchorążego, święto obchodzone szczególnie uroczyście w miejscowościach, w których są uczelnie wojskowe. Takim miastem przez ponad pół wieku była Piła. Wyższa Oficerska Szkoła Samochodowa powstała w Pile we wrześniu 1967 r., w wyniku przekształcenia istniejącej od 1948 r. Oficerskiej Szkoły Samochodowej. Uczelnia kształciła oficerów-inżynierów służby czołgowo-samochodowej. W Pile już nie ma uczelni wojskowej, ale mieszkają cti cuągle ci, którzy są jej absolwentami. To oni, podchorążowie w stanie spoczynku, podchorążowie awansowani podczas dalszej swojej służby na wyższe stopnie oficerskie, związani emocjonalnie ze stopniem podchorążego, dziś działający w Stowarzyszeniu Miłośników Munduru przypominają mieszkańcom Piły o tradycji Dnia Podchorążego, o historii Polski, o powstańcach listopadowych.

PLAN OBCHODÓW DNIA PODCHORĄŻEGO

29 listopada

17:30 – Zbiórka osób chętnych do uczestnictwa w przejściu z pochodniami pod pomnik (chodnik na Placu Zwycięstwa od strony hotelu GROMADA)
17:45 – Przemarsz uczestników z pochodniami pod pomnik (w tle odśpiewana pieśń „WARSZAWIANKA” 1831 r.)
– odczytanie słowa wstępnego (przypomnienie historycznej daty)
– Apel pamięci
– Odśpiewanie hymnu państwowego (chór)
– Wystąpienie Prezydenta Miasta Piły (nawiązanie do historii Dnia Podchorążego w Pile oraz funkcjonowania WOSS)