Adres e-mail:

Wydanie:

Projekt "gorącej" ustawy już w komisjach. Senator Grubski wycofał podpis

Mimo protestów w regionie pilskim, trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym. Projekt ustawy, autorstwa m.in. senatora M. Augustyna, trafił już do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej.

Nowi prezesi Tarpilu i MZK. Zmiany kadrowe również w Inwest-Parku

Rozstrzygnięto konkursy na nowych prezesów miejskich spółek: Miejskiego Zakładu Komunikacji i Tarpil - zarządzającej targowiskami. Prezesem MZK został Tadeusz Majewski, Tarpilem zarządzał będzie Andrzej Gabryelów. Zmiany nastąpiły również na stanowisku prezesa Inwest-Parku.

Radny PO zrzekł się mandatu

Klub Platformy Obywatelskiej zmniejszył się ostatnio o dwóch radnych. Po śmierci Franciszka Jeżewskiego (PO), zorganizowano wybory uzupełniające. Platforma nie odzyskała jednak mandatu. Wygrał Przemysław Gawroński, radny niezależny. Rada Miasta nie jest jednak nadal w komplecie. Z mandatu zrezygnował Tadeusz Grochowski, także z PO.

Powiat nadal dopłaca do lotniska, bo nikt nie chce go odebrać

Powiat Pilski przekazał aktem notarialnym byłe lotnisko wojskowe do Skarbu Państwa. Mimo to nadal musi dopłacać do jego utrzymania.

Oświadczenie wójtów i burmistrzów w sprawie podziału Powiatu Pilskiego

Do naszej redakcji dotarło oświadczenie burmistrzów i wójtów gmin wchodzących w skład Powiatu Pilskiego. Samorządowcy wyrażają zdecydowany protest przeciwko inicjatywie ustawodawczej, umożliwiającej podział Powiatu Pilskiego, poprzez wyłączenie z jego aktualnej struktury miasta Piły.

Przemysław Gawroński nowym radnym miejskim

31-letni Przemysław Gawroński będzie nowym radnym Rady Miasta w Pile. Zastąpi nieżyjącego Franciszka Jeżewskiego (PO).

Czy senator Augustyn stanie przed sądem?

Henryk Stokłosa poinformował, że klub radnych Porozumienia Samorządowego wystąpił o poczynienie kroków prawnych i ewentualne postawienie senatora M. Augustyna przed sądem za – jak określił - rozpowszechnianie pomówień i insynuacji, podczas konferencji prasowej, zwołanej 28 kwietnia.

Starosta Tamas: Pomysł senatora Augustyna to zamach w czarnej kominiarce na powiat!

Zamachem stanu na demokratycznie wybraną władzę nazwał starosta Tamas projekt 14 senatorów, w tym m.in. Mieczysława Augustyna (PO). Po uchwaleniu ustawy Piła będzie mogła stać się powiatem grodzkim i przejąć wszystkie instytuacje, działające w mieście. Powiat Pilski w obecnej strukturze może przestać istnieć, a starosta może stracić urząd.

Marszałek chce rozmawiać o przejęciu szpitala w Pile

Przełom w sprawie przejęcia szpitala specjalistycznego w Pile przez marszałka województwa? Zdaniem radnego Sejmiku Województwa – Marcina Porzucka – właśnie tak interpretować można odpowiedź marszałka na interpelację, złożoną niedawno przez klub radnych PiS Sejmiku.

Gowin żąda sprawdzenia zgodności z prawem projektu ustawy o powiecie grodzkim

Do marszałka Senatu skierowany został wniosek, o sprawdzenie zgodności z prawem projektu ustawy autorstwa m.in. senatora M. Augustyna, która doprowadzić może do wyodrębnienia Piły z Powiatu Pilskiego.