Adres e-mail:

Wydanie:

Piechowiak: Platforma Obywatelska kupczy stanowiskami

Kupczenie stanowiskami zarzucił Platformie Obywatelskiej Grzegorz Piechowiak, który w jesiennych wyborach ubiegać będzie się o mandat posła z list „Zjednoczonej Prawicy”. Chodzi mu o etat dla byłego starosty i wicestarosty.

Czy senator Augustyn stanie przed sądem?

Henryk Stokłosa poinformował, że klub radnych Porozumienia Samorządowego wystąpił o poczynienie kroków prawnych i ewentualne postawienie senatora M. Augustyna przed sądem za – jak określił - rozpowszechnianie pomówień i insynuacji, podczas konferencji prasowej, zwołanej 28 kwietnia.

Oświadczenie wójtów i burmistrzów w sprawie podziału Powiatu Pilskiego

Do naszej redakcji dotarło oświadczenie burmistrzów i wójtów gmin wchodzących w skład Powiatu Pilskiego. Samorządowcy wyrażają zdecydowany protest przeciwko inicjatywie ustawodawczej, umożliwiającej podział Powiatu Pilskiego, poprzez wyłączenie z jego aktualnej struktury miasta Piły.

Powiat nie może sprzedać działek po szkole na Podlasiu

Sprzedaż kilkunastu działek przy ulicy Świerkowej oraz na Walki Młodych stoi pod znakiem zapytania. Dla Powiatu Pilskiego oznacza to możliwość nie wykonania budżetu. Pieniądze ze sprzedaży przeznaczone miały być na m.in. na budowę sali gimnastycznej.

Gowin żąda sprawdzenia zgodności z prawem projektu ustawy o powiecie grodzkim

Do marszałka Senatu skierowany został wniosek, o sprawdzenie zgodności z prawem projektu ustawy autorstwa m.in. senatora M. Augustyna, która doprowadzić może do wyodrębnienia Piły z Powiatu Pilskiego.

Starosta Tamas: Pomysł senatora Augustyna to zamach w czarnej kominiarce na powiat!

Zamachem stanu na demokratycznie wybraną władzę nazwał starosta Tamas projekt 14 senatorów, w tym m.in. Mieczysława Augustyna (PO). Po uchwaleniu ustawy Piła będzie mogła stać się powiatem grodzkim i przejąć wszystkie instytuacje, działające w mieście. Powiat Pilski w obecnej strukturze może przestać istnieć, a starosta może stracić urząd.

Projekt "gorącej" ustawy już w komisjach. Senator Grubski wycofał podpis

Mimo protestów w regionie pilskim, trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym. Projekt ustawy, autorstwa m.in. senatora M. Augustyna, trafił już do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej.

Nowi prezesi Tarpilu i MZK. Zmiany kadrowe również w Inwest-Parku

Rozstrzygnięto konkursy na nowych prezesów miejskich spółek: Miejskiego Zakładu Komunikacji i Tarpil - zarządzającej targowiskami. Prezesem MZK został Tadeusz Majewski, Tarpilem zarządzał będzie Andrzej Gabryelów. Zmiany nastąpiły również na stanowisku prezesa Inwest-Parku.

Radny PO zrzekł się mandatu

Klub Platformy Obywatelskiej zmniejszył się ostatnio o dwóch radnych. Po śmierci Franciszka Jeżewskiego (PO), zorganizowano wybory uzupełniające. Platforma nie odzyskała jednak mandatu. Wygrał Przemysław Gawroński, radny niezależny. Rada Miasta nie jest jednak nadal w komplecie. Z mandatu zrezygnował Tadeusz Grochowski, także z PO.

Powiat nadal dopłaca do lotniska, bo nikt nie chce go odebrać

Powiat Pilski przekazał aktem notarialnym byłe lotnisko wojskowe do Skarbu Państwa. Mimo to nadal musi dopłacać do jego utrzymania.