Adres e-mail:

Wydanie:

Powodem braku aktualnie lekarza w Lubaszu jest wypowiedzenie umowy najmu lokalu, który jest własnością Gminy Lubasz przez dotychczasowego jej dzierżawcę Panią Ewę Masiakowską, która prowadziła w nim Przychodnię Lekarską Ewa Masiakowska sp. z o.o.

Wypowiedzenie to wpłynęło do urzędu 28 marca br. Informowało ono o tym, że dotychczasowi najemcy zamierzają zakończyć swoją działalność 30 czerwca tego roku. Tak więc od 1 lipca nie mielibyśmy lekarza. Zatem od razu zacząłem poszukiwać lekarza, który mógłby leczyć naszych mieszkańców w ramach Podstawowej Opieki Medycznej. Niestety nie przyniosły one skutku, dlatego postanowiłem za pomocą naszej strony internetowej ogłosić informację o poszukiwaniu lekarza rodzinnego z możliwością wynajmowania naszego budynku w celu prowadzenia przychodni lekarskiej. Na ogłoszenie odpowiedzieli Pani Teresa Rusicka reprezentująca Prywatną Praktykę Lekarską ul. Kasprowicza 22, 86-032 Niemcz oraz Pan Florian Wenda reprezentujący WEN-VITA NZOZ ul. Kasztanowa 5, Ciszkowo posiadający m.in. gabinet lekarza rodzinnego w Czarnkowie. W celu wyłonienia przyszłego lekarza rodzinnego w Lubaszu i przyszłego dzierżawcy naszego lokalu powołałem specjalny zespół składający się z radnych oraz pracowników urzędu gminy. Komisja po przeanalizowaniu obu złożonych ofert pozytywnie zaopiniowała propozycję WEN-VITA.

Tak, ale słychać głosy, że państwo Masiakowscy zmienili plany dotyczące przejścia na emeryturę i postanowili pracować dalej. Mówi się też o tym, że propozycja drugiej oferty czyli pani Rusickiej, to kardiolog za darmo w Lubaszu.

O wyborze oferty WEN-VITA powiadomiłem pisemnie oferentów oraz dotychczasowego ustępującego już dzierżawcę. Z Panią Ewą Masiakowską przeprowadziłem również trzy rozmowy w moim gabinecie: pierwszą 21 kwietnia, drugą gdy była przy złożeniu oferty przez jednego z oferentów i trzecią zaraz po wyborze firmy WEN-VITA. W żadnym też momencie Pani Doktor nie wspomniała o zamiarze wycofania swojej rezygnacji. A o zamiarze rezygnacji i przejściu na emeryturą wspomniała mi pod koniec stycznia tego roku przy okazji sesji Rady Gminy w czasie której omawialiśmy sprawy ochrony zdrowia. Na tej sesji Pani Doktor mówiła też o problemach z brakiem lekarzy i z ewentualnym zatrudnieniem dodatkowego lekarza, dlatego też pacjenci w Lubaszu nie mogą liczyć na codzienną obecność lekarza w przychodni do godz. 17 czy 18. Po złożeniu pisma o chęci wycofaniu rezygnacji poprosiłem całą Radę Gminy Lubasz oraz zasięgnąłem opinii prawnej w związku z tą sytuacją. Co do przyjęcia wycofania rezygnacji to sprawa uznaniowa. Tak więc na tym spotkaniu podjęto wspólną decyzję o podtrzymaniu pierwszego stanowiska o podpisaniu umowy na wynajem lokalu z WEN-VITA. Druga propozycja prowadzenia przychodni w Lubaszu to rzeczywiście oferta Pani doktor kardiolog Teresy Rusickiej. Natomiast Pani Rusicka informowała mnie w czasie rozmowy o tym, że do pracy na stanowisku lekarza rodzinnego chciałaby zatrudnić innego lekarza, sama natomiast zamierzała przyjmować pacjentów w Lubaszu 2 razy w miesiącu ale w ramach prywatnej praktyki lekarskiej, a co za tym idzie odpłatnie.

Komentują niektórzy, że 90 groszy zadecydowało o wyborze lekarza oraz o tym, że wójt lobbuje firmę WEN-VIT…

Istotnie propozycja stawki dzierżawnej wybranej oferty jest wyższa o wspomnianą kwotę od tej drugiej oferty, ale to nie był jedyny argument za. Oferta pani kardiolog mówiła o zamiarze zatrudnienia lekarza rodzinnego. Pani Doktor co już wspominałem zamierzała prywatnie przyjmować naszych mieszkańców. Oferta WEN-VITA przedstawiła informację o zatrudnionych w swoich przychodniach lekarza rodzinnego, internisty, pediatry, neonatologa. Właściciel zamierza jeszcze rozszerzyć ten zespół i wykorzystać go do pracy w Lubaszu w ramach NFZ a Pan Florian Wenda nie wyklucza też osobistego przyjmowania pacjentów w Lubaszu. Dodatkowa informacja to też związanie od lat WEN-VITA z naszym powiatem oraz duża liczba naszych mieszkańców należących do przychodni tej instytucji w Czarnkowie. Co do lobbowanie, to nigdy nie lobbowałem i nie lobbuje WEN-VITA a jedynie informuję społeczeństwo o wyborze podmiotu, który w Lubaszu będzie prowadził przychodnię lekarza rodzinnego. Chciałem też pomóc naszym mieszkańcom w załatwieniu formalności związanym z ze zmianą lekarza, ale oczywiście nie musi to być ten który zastał wybrany do prowadzenia ochrony zdrowia w Lubaszu.

Czyli nie wszyscy mieszkańcy gminy należeli do lubaskiej przychodni?

Wojt M.F. z informacji jakie otrzymałem od Pani Ewy Masiakowskiej, przychodnia przez nią prowadzona miała ok. 3000 pacjentów a gminę zamieszkuje obecnie około 7600 mieszkańców co stanowi niespełna 40% jej mieszkańców. Pozostałe ponad 4500 mieszkańców dokonało wyboru lekarza rodzinnego poza Lubaszem, głównie w Czarnkowie.

O jakich pracach remontowych się mówi i kto za nie zapłaci?

Są to prace dostosowujące budynek a przede wszystkim pomieszczenia do osób niepełnosprawnych, konieczne do wykonania przed rozpoczęciem działalności przez nowy podmiot. Za prace wewnątrz budynku nie zapłaci gmina lecz podmiot dzierżawiący budynek.

Co z dokumentacją medyczną?

Jest to sprawa, która jest rozstrzygana, czy nowy podmiot ma ją przejąć w całości, ale o opinię wystąpiliśmy do NFZ?

Kiedy zatem ruszy przychodnia w Lubaszu?

Zrobimy wszystko, aby nastąpiło to od 1 września.