Adres e-mail:

Wydanie:

Przypomnijmy, że Romuald W. wygrał wybory uzupełniające do Rady Miasta niewielką różnicą głosów. On zdobył ich 107, a drugi z kandydatów – Józef Jopek – 96. To właśnie za sprawą Józefa Jopka o sprawie zrobiło się głośno.

Otwarcie sugerował on bowiem, że podczas wyborów doszło do nadużyć ze strony Romualda W. O sprawie powiadomiono prokuraturę.

Po trwającym kilka miesięcy śledztwie, prokuratura skierowała przeciwko Romualdowi W. akt oskarżenia do sądu. Postawiła radnemu aż 19 zarzutów.
Jak wyjaśnia szefowa pilskiej prokuratury Magdalena Roman, zarzuty dotyczą poświadczenia nieprawdy, przez samego radnego, jak i innych 18 osób, które głosowały na niego w wyborach. Jak ustalili śledczy, radny (wówczas jeszcze jako kandydat na radnego) namówił 18 osób, by złożyły fałszywe oświadczenia, co do miejsca zameldowania i tym samym zyskały prawo do głosowania w wyborach na os. Górnym. Sam również złożył takie oświadczenie. Dzięki temu zdobył dodatkowe 19 głosów, co dało mu wygraną w wyborach. Zdaniem prokuratury radny nie obiecał żadnych korzyści osobom, które składały fałszywe oświadczenia, w większości byli to jego znajomi.

Romuald W. przyznał się do winy i wnioskował o warunkowe umorzenie postępowania, podobnie pozostałe 18 osób. W ich przypadku prokurator przychylił się do wniosków, które złożyli. W przypadku radnego jednak nie. Oczywiście ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd – wyjaśnia prokurator Magdalena Roman.

Oskarżonemu o dokonanie 19 przestępstw radnemu grożą nawet 3 lata więzienia.

Mimo że w sprawie nie zapadł jeszcze wyrok, to już pewne jest, że konieczne będzie przeprowadzenie kolejnych, uzupełniających wyborów do Rady Miasta w Pile. Romuald W. bowiem w dniu, gdy prokuratura skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia, zrzekł się mandatu radnego. Informacja o rezygnacji radnego przekazana została już do Komisarza Wyborczego w Pile. Ten ma dwa tygodnie na wydanie postanowienia o wygaśnięciu mandatu radnego. Wybory uzupełniające zostaną zarządzone przez wojewodę w ciągu 3 miesięcy.