Adres e-mail:

Wydanie:

Wraz z końcem maja, upłynął termin składania ofert na dyrektorów Szpitala Powiatowego w Trzciance oraz ZZOZ w Czarnkowie. Do tego dnia, wpłynęło 6 ofert na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Trzciance i 7 ofert na stanowisko dyrektora ZZOZ w Czarnkowie. 2 czerwca, odbyło się posiedzenie dwóch Komisji Konkursowych, które dokonały oceny formalnej wszystkich ofert. W wyniku tej oceny, odrzucono trzech kandydatów na stanowisko dyrektora ZZOZ w Czarnkowie i jedną ofertę na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Trzciance.

16 czerwca, odbyło się kolejne posiedzenie komisji. -Komisja w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów dokonała wyboru kandydatów na stanowiska dyrektorów szpitali, komentuje Tadeusz Teterus, przewodniczący Komisji Konkursowej.

Kim są nowi dyrektorzy?

Mirosław Szymajda, posiada tytuł specjalisty w dziedzinie „chirurgia ogólna”, ukończył także studia, pozwalające zarządzać jednostkami ochrony zdrowia.

Nowy dyrektor Szpitala Powiatowego w Trzciance, od początku swojej kariery zawodowej, związany jest z tą lecznicą. Od października 1995 roku, pracuje w szpitalu, jako lekarz - chirurg. W maju 2010 roku objął kierownictwo nad oddziałem chirurgicznym z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej. Od lutego 2011 roku, pełni obowiązki zastępcy dyrektora ds. medycznych. Natomiast od października 2015 roku, rozpoczął również pełnienie obowiązków dyrektora Szpitala Powiatowego w Trzciance.

- Moja dotychczasowa praca, była polem cennych praktyk i doświadczeń. Od 8 października, pełniłem obowiązki dyrektora szpitala w Trzciance. Pragnę, zatem kontynuować zaplanowane i realizowane przeze mnie działania i jednocześnie uzupełniając je o wszystkie nowe i niezbędne, aby Szpital Powiatowy w Trzciance był jednostką dobrą - mówi Mirosław Szymajda, dyrektor Szpitala Powiatowego w Trzciance. – Bardzo się cieszę, że Komisja Konkursowa doceniła moją dotychczasową pracę i zaufała mi, przekazując na moje ręce lecznicę - dodaje.

Krzysztof Wywrot, ukończył Akademię Rolniczą na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa we Wrocławiu. Posiada również menadżerskie studia podyplomowe. Swoją pracę rozpoczynał w branży handlowej. Z zarządzaniem lecznicami, związany jest od roku 2001. 15 lat temu, był Prezesem Zarządu w Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc w Sokołowsku. Następnie, od roku 2006 był dyrektorem w Specjalistycznym Centrum Medycznym SP ZOZ w Polanicy. W 2013 roku, związany był z Polsko-Amerykańską Kliniką Serca w Katowicach. Od 2014 do 2015 roku, zarządzał Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie. Teraz czas na lecznicę w Czarnkowie.

- Chciałbym rozpocząć swoją pracę od rozmów z pracownikami. To oni są sercem tej jednostki. Pokazali niejednokrotnie, że są odpowiedzialni, świadomi swojej pracy, na której im zależy- mówi Krzysztof Wywrot, nowy dyrektor ZZOZ w Czarnkowie. – Nie chcę rządzić szpitalem sam. Pierwszym krokiem będzie rozmowa z pracownikami, a następnym przedstawienie propozycji Zarządowi Powiatu i dążenie do sukcesu.

Krzysztof Wywrot, na swoim koncie ma wiele nagród i certyfikatów. M.in. zajął III miejsce w konkursie Liderzy Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia 2008- Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia. Kilkakrotnie był finalistą ogólnopolskiego rankingu Szpitali Rzeczpospolitej „Bezpieczny Szpital”.

- Nowi dyrektorzy spełnili wymogi formalne, określone w ogłoszeniu - mówi Tadeusz Teterus, przewodniczący Komisji Konkursowej. –Wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje kierownicze zostały wysoko ocenione przez Komisję Konkursową podczas rozmów kwalifikacyjnych- dodaje.

Aleksandra Lipiec, Starostwo Powiatowe w Czarnkowie