Adres e-mail:

Wydanie:

Sadzonkami wyprodukowanymi w pilskich szkółkach leśnych nadleśnictwa podległe RDLP w Pile odnowią i zalesią powierzchnię 2738 ha, na której powstaną nowe uprawy leśne. W tym celu posadzą około 23 miliony sztuk młodych drzewek i krzewów.

Prace wykonują, na zlecenie 20 nadleśnictw RDLP w Pile, zakłady usług leśnych, zatrudniając w okresie od marca do maja dodatkowo kilka tysięcy osób.