Adres e-mail:

Wydanie:

Podczas minionej sesji Rady Powiatu Pilskiego radni wystąpili z apelem do wojewody wielkopolskiego. Chcą, by wojewoda uznał rejon pilski za dotknięty klęską. Proszą o jak najszybsze powołanie komisji, która oszacuje straty oraz o udzielenie skutecznej pomocy rolnikom i sadownikom.

Szacuje się, że aktualne straty, jakie powstały na skutek wystąpienia przymrozków, szczególnie w okresie od 18 do 27 kwietnia, wynoszą: czereśnie od 80 do 100 procent, wiśnie od 50 do 80 procent, śliwy i grusze od 50 do 70 procent, jabłonie od 30 do 80 procent i truskawki do 50 procent.

Apel, z prośbą o pomoc, przekazany został do wiadomości: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, parlamentarzystów Ziemi Pilskiej, prezydenta Piły oraz burmistrzów i wójtów z terenu powiatu pilskiego, Wielkopolskiej Izby Rolniczej i do Powiatowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych.