Adres e-mail:

Wydanie:

- Dziś, obojętnie jaki firma osiąga przychód, płaci takie same składki na ZUS – 1172 złote. - Chcemy to zmienić, żeby wyciągnąć wiele firm z szarej strefy – powiedział poseł. - Spotykam się często z osobami, które mówią, że skorzystały z unijnych pieniędzy na start firmy, ale kiedy po dwóch latach skończył się okres płacenia niższych składek ZUS-owskich, nie stać ich, by płacić blisko 1200 złotych na sam ZUS. Zawieszają więc działalność. Bywa też, że dalej wykonują swoją działalność, tyle że „na lewo”. Chcemy to zmienić – tłumaczył poseł.

Niższy ZUS ma być propozycją zwłaszcza dla firm prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Składka ZUS będzie zmienna i będzie zależna od osiąganego w danym miesiącu przychodu.

Jeśli firma osiągnie minimalny przychód do 1500 złotych, to zapłaci tylko 256 złotych składki, w której znajdą się wszystkie dotychczasowe składniki: zarówno składka na ubezpieczenie zdrowotne, jak i społeczne. Jeśli w kolejnym miesiącu firma osiągnie większy przychód, zapłaci wyższe składki. Jeśli przekroczy pułap 5000 złotych, zapłaci „normalny” ZUS – 1172 złote. Jeśli jednak w kolejnym miesiącu znów osiągnie przychód poniżej 5000 tysięcy, będzie mogła wrócić do niskich składek.

Dobra wiadomość także dla firm, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą – przez pierwsze pół roku całkowicie będą zwolnione z płacenia składek na ZUS.