Adres e-mail:

Wydanie:

Flex budował będzie przy ul. Walki Młodych, na terenie, który niedawno włączony został do podstrefy Kostrzyń- sko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Decyzja o rozszerzeniu strefy m.in. o teren w Pile zapadła niedawno w Warszawie. Z wnioskiem o włączenie gruntów w Pile do Kostrzyńsko-Słubickiej SSE wnioskował miejski samorząd na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku. Już wtedy mówiono o „tajemniczym” inwestorze, który zainteresowany był zakupem tych gruntów.

O tym, jaki będzie to inwestor dowiedzieliśmy się przed kilkoma tygodniami. Informację zdradziło Ministerstwo Rozwoju, podczas konferencji, na której poinformowano o rozszerzeniu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

„Kolejny etap w rozwoju Strefy będzie miał realne przełożenie na życie mieszkańców regionu. Rozszerzenie umożliwia powstanie m.in. nowej inwestycji firmy Flex. Tylko w samej Pile firma Flex zainwestuje w ciągu najbliższych lat w budowę dwóch hal produkcyjnych, tworząc na pierwszym etapie 500 miejsc pracy, a docelowo nawet 3500 miejsc pracy.” – czytamy w komunikacie wydanym przez ministerstwo.

Rozszerzenie SSE na grunty w Pile dało zielone światło do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Miasto ogłosiło już przetarg na sprzedaż gruntów przy Walki Młodych, którymi Flex jest zainteresowany. Chodzi o teren o powierzchni prawie 7,5 hektara. By przystąpić do przetargu firma do 27 marca wpłacić musi wadium w wysokości prawie 240 tysięcy złotych. Sam przetarg odbędzie się 31 marca w pilskim ratuszu.

Firma Flex jest jednym z liderów w sektorze produkcji urządzeń elektronicznych dla branży komputerowej, przemysłowej, motoryzacyjnej oraz medycznej. Obecnie prowadzi działalność już w dwóch lokalizacjach w Polsce: w Łodzi oraz Tczewie.