Adres e-mail:

Wydanie:

Otwarciem kasyna w pilskim hotelu Gromada zainteresowana  jest katowicka spółka Bingo Centrum. Firma zwróciła się już z wnioskiem do pilskiej Rady Miasta o pozytywną opinię w tej kwestii. Przy- chylna decyzja radnych otworzy inwestorowi możliwość starania się o koncesję, a później uruchomienie kasyna.

Nim wniosek spółki trafi na sesję, pomysł musiała zaopiniować Komisja Spraw Społecznych pilskiej Rady Miasta. Specjalne posiedzenie Komisji odbyło się 18 października. Uczestniczyli w nim przedstawiciele katowickiej spółki, którzy zaprezentowali swój pomysł radnym. Odpowiadali też na ich pytania. Inwestorowi udało się przekonać do swojego pomysłu większość członków komisji. Wniosek spółki został zaopiniowany pozytywnie większością głosów.

Dla nas ważne jest to, że kasyno jest szansą na nowe miejsca pracy oraz rozwój hotelu Gromada – podkreśla Włodzimierz Bystrzycki, przewodniczący komisji. – Kwestie bezpieczeństwa są oczywiście bardzo istotne. Firma zapewnia jednak, że do lokalu wpuszczane będą tylko osoby pełnoletnie, a kasyno będzie monitorowane – dodaje.

Odmienne zdanie w tej kwestii miała dwójka członków komisji: Wiesława Sztaba i Zbigniew Pyziak. W ich opinii miasto niewiele zyska na nowym lokalu, może on natomiast przyczynić się do narastania problemów społecznych.

Z planów uruchomienia kasyna zadowolona jest natomiast sama dyrekcja hotelu Gromada. Obecna podczas posiedzenia komisji dyrektor hotelu podkreślała, że kasyno to szansa na jeszcze większą liczbę klientów.

Teraz wniosek katowickiej spółki przegłosować muszą radni. Sądząc po układzie sił w radzie, spodziewać się można, że inwestor dostanie „zielone światło”.