Adres e-mail:

Wydanie:

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Pilskiego zajmuje łączną powierzchnię ok. 0,8728 ha.
Wydzielono na niej 11 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o powierzchni od 552 m2 do 877 m2 .

- Drogę do sprzedaży tych działek otworzyła nam - jednogłośnie podjęta - uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 21 lipca bieżącego roku - mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski. – Liczę na to, że działki znajdą bez problemów swoich nabywców, ponieważ ulokowane są w bardzo atrakcyjnym miejscu Piły. Zachęcam do udziału w przetargach.


Sprzedaż działek odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Przetargi odbywać będą się 3 i 4 listopada.
Warunkiem wzięcia w nich udziału jest wniesienie wadium do 28 października 2016 r. na konto Powiatu Pilskiego.

Do ceny nieruchomości netto doliczony zostanie podatek VAT.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów zawarte są w ogłoszeniach o przetargach opublikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pile: www.bip.powiat.pila.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pile, w Wydziale Nieruchomości al. Niepodległości 33/35, II piętro, pokój 215 tel. 67 210 94 13, w dniach roboczych w godzinach od 7.30 do 15.30.