Adres e-mail:

Wydanie:

Jak twierdzi prezydent Piotr Głowski, oferta jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie także w sferze budowy domków jednorodzinnych. W Pile trwa bowiem boom mieszkaniowy. Według danych GUS w 2010 roku oddano w Pile 92 nowych mieszkań, a w roku 2014 już 174. Aktualnie zapotrzebowanie na nowe mieszkania w Pile szacuje się na około 200 rocznie.

Oferta przygotowana przez gminę jest różnorodna i przystępna cenowo. I tak, na osiedlu Podlasie (ulice Morelowa i Brzoskwiniowa) gmina oddała w użytkowanie wieczyste 23 działki, zakreślając termin ich zagospodarowania na 3 lata od momentu podpisania umowy. Dzięki temu w bliskim czasie w rejonie tym powstanie nowe mini-osiedle mieszkaniowe domków jednorodzinnych.

Następnie 5 działek znajduje się w rejonie ulic Okrężnej i Błotnej na Koszycach, atrakcyjnie położonych w sąsiedztwie Zalewu Koszyckiego. Tu gmina planuje przetargi na początku grudnia.

5 działek czeka też przy ulicy Wilgowej w Pile na osiedlu Motylewo. Działki mają powierzchnię od od 1,6 tys. do 4,2 tysiąca m2 i przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz mieszkaniowo-usługową.

Aktualnie dostępne pod zabudowę mieszkaniową w Pile są dwie działki przy ulicy Walki Młodych (przetarg odbędzie się 23 września) oraz 11 działek przy ulicy Rzecznej pod zabudowę szeregową (Koszyce).

Z kolei na osiedlu Staszyce w Pile (ulica Gliniana, Przemysłowa) oraz na osiedlu Górnym w rejonie ulicy Krzywej, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom lokalnych przedsiębiorców, którzy prowadzą tzw. małe przedsiębiorstwa, gmina Piła rozszerzyła ofertę inwestycyjną o działki produkcyjno-usługowe. Przetargi odbywać się będą we wrześniu i październiku, a działki na ulicy Krzywej zostaną wystawione na sprzedaż w przyszłym roku.

Szczegółowych informacji o ofercie inwestycyjnej Gminy Piła udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami.