Adres e-mail:

Wydanie:

„Inicjatorzy podziału powiatu, podejmując działania, nie liczą się z samorządnością, niezależnością i samodzielnością gmin. Mamy do czynienia z działaniami całkowicie pomijającymi wójtów i burmistrzów gmin, a nade wszystko pomijającymi mieszkańców powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego, bowiem wspomniane działania prowadzone są bez jakiegokolwiek dialogu społecznego z mieszkańcami. Poszczególne rady gmin, w wyrażonych przez siebie stanowiskach, odcinają się od pomysłu podziału powiatu, i akcentują swoją integralność i niezależność, w ramach struktur funkcjonującego powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego. Tę samą opinię jednoznacznie wyraża w swoim stanowisku zarząd powiatu.” – czytamy w stanowisku konwentu burmistrzów i wójtów gmin powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego.
                                                                                      ***

- Trzcianka jest największą gminą w powiecie, ma potencjał ekonomiczny, rozwija się, i powinna mieć odpowiednie miejsce na mapie administracyjnej kraju. Trzcianka ma swoje ambicje, źle, że nie jest doceniana. Dziękuję radom gmin za podjęte stanowiska, ale jako burmistrz Trzcianki będę reprezentował tych wszystkich, którzy będą chcieli reaktywować powiat trzcianecki. Jako burmistrz muszę wypełniać wolę mieszkańców – mówił Krzysztof Czarnecki, burmistrz Trzcianki

Inicjatywa Komitetu Miejskiego PiS w Trzciance, wyrażona w piśmie skierowanym do burmistrza i Rady Miejskiej Trzcianki, spowodowała, że burmistrz podjął działania zmierzające do powstania powiatu trzcianeckiego, a tym samym do podziału powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

- Tam gdzie polityka wkracza do samorządu, tam przestaje działać samorząd. Czy ambicje mają nas poróżnić? Chcemy rozmawiać i wspólnie działać, dla dobra wszystkich mieszkańców powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego. Sprzeciwiam się sytuacji w której próbuję się decyzje wymusić politycznie. Wówczas można mieć przekonanie, że wnioskodawca szuka punktów wyborczych, że nie chodzi o tworzenie powiatu trzcianeckiego bo zapomina się o podstawach określających odpowiedzialność. Odpowiedzialność to rozwaga, rozsądek, sumienność i wiarygodność, to przyjęcie na siebie obowiązku dbania o rozwój Trzcianki, i wszystkich gmin tworzących powiat czarnkowsko – trzcianecki. Chciałbym, aby burmistrz Trzcianki postrzegany był jako ten, który łączy i buduje, a nie jako ten, który niszczy i dzieli – mówił Tadeusz Teterus, starosta czarnkowsko – trzcianecki.

- Mówi pan, panie burmistrzu, że musi wykonać wolę mieszkańców. Moim zdaniem skierował pan pismo sam do siebie. To jest wniosek trzcianeckiego PiS, partii, do której sam pan należy, mało tego, jest pan szefem struktur partii w całym okręgu – mówił Franciszek Strugała, burmistrz Czarnkowa. – Chce pan reaktywowania powiatu trzcianeckiego, a przecież powiat trzcianecki w takiej formule, jaką pan prezentuje, nigdy nie istniał – dodał.

Zdaniem burmistrza Czarnkowa koncepcja powstania powiatu, w którego skład weszłyby, oprócz Trzcianki, gminy Drawsko, Krzyż i Wieleń, to kwestia tworzenia zupełnie nowego powiatu, a nie reaktywacji.

- Jako gmina Wieleń nie rozumiemy dlaczego mają być zmieniane granice naszej jednostki samorządowej. Proponowana granica powiatu na rzece Noteć wprost zmierza do ponownego podziału Wielenia na część północną i południową. Dla nas to bardzo delikatna kwestia, dziś już nikt nie mówi o Wieleniu Północnym i Wieleniu Południowym, ale o prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części gminy. Most na Noteci nas łączy, a nie dzieli. Mieszkańcy gminy nigdy nie zgodzą się, żeby znów ich podzielono – mówił Jan Graczyk, zastępca burmistrza Wielenia.
Według słów Jana Graczyka, wieleński samorząd przez dwa miesiące czekał na zaproszenie lub wizytę przedstawicieli Trzcianki w Wieleniu. Zdaniem zastępcy burmistrza Wielenia, brak jakiejkolwiek chęci dialogu ze strony inicjatorów pomysłu podziału powiatu wzburzył nie tylko samorządowców, ale i mieszkańców gminy Wieleń. Dlatego Rada Miejska w Wieleniu podjęła zdecydowane stanowisko w sprawie jedności gminy w ramach i granicach funkcjonującego powiatu.

- Rady gmin wypowiedziały się poprzez swoje stanowiska. Aby mówić o odrębnym powiecie należy mieć poparcie, którego tutaj nie ma. Wszyscy wiemy jak są finansowane powiaty, i w przypadku podziału powiatu na dwa odrębne, więcej pieniędzy, niż w budżecie samorządu czarnkowsko - trzcianeckiego nie będzie. Zatem odbędzie się to kosztem naszych mieszkańców – mówił Bolesław Chwarścianek, wójt gminy Czarnków.

W podobnym tonie, nie zgadzając się z ewentualnymi podziałami nie tylko powiatu, ale i samych gmin, wypowiadali się pozostali uczestnicy konwentu. Nie zgodzili się również z twierdzeniem, że Trzcianka nie jest w powiecie doceniana.

- Realia funkcjonowania powiatu przez osiemnaście lat pokazują, że Trzciance jest w tym powiecie najlepiej. Jest traktowana jako gmina najbardziej uprzywilejowana – mówił Stanisław Pochyluk, wójt Połajewa.

Podczas konwentu został również odczytany list, jaki zarząd powiatu skierował do Prezesa Rady Ministrów. W liście do Beaty Szydło członkowie zarządu przedstawiają fakty dotyczące inicjatywy podziału powiatu i kolejność wydarzeń, które nastąpiły od momentu skierowania wniosku Koła Miejskiego PiS w Trzciance do tamtejszego samorządu gminnego.

„Nie powinno nikogo dziwić, że gminy i mieszkańcy stają w obronie jedności powiatu, gdyż przez osiemnaście lat funkcjonowania powiatu w obecnym kształcie, włożono wiele wysiłku w wypracowanie stabilizacji i poprawnych relacji między wszystkimi gminami w powiecie. Kilkanaście lat współistnienia i wiele działań inwestycyjnych prowadzonych wspólnie z gminami, także z gminą Trzcianka, na rzecz stabilnego rozwoju powiatu, to bardzo dobry przykład współpracy i poszanowania interesów wspólnot samorządowych. To realne korzyści wynikające z funkcjonowania jednego z największych powiatów w Wielkopolsce” – czytamy w liście zarządu powiatu do premier Beaty Szydło.

Inicjatywa podziału powiatu nie została poparta żadnymi merytorycznymi argumentami. Wciąż brakuje również odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. Mimo to, burmistrzowie i wójtowie gmin tworzących powiat czarnkowsko – trzcianecki, podpisując stanowisko konwentu uznali, że dla gmin, które przyjęły swoje stanowiska, sprawa podziału powiatu jest już zamknięta.


Aleksandra Lipiec
Piotr Urbaniak
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie