Adres e-mail:

Wydanie:

Zadania Małe

Przebudowa chodnika przechodzącego przez cmentarz przy ul. Salezjańskiej.

MGO-06

1716

Remont schodów przy baszcie przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ul. Chopina.

MGO-02

1618

Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 4 w Pile.

MZA-04

1283

Budowa nawierzchni chodnika z ul. Rodakowskiego (między nr 67 i 69) do ul. Lelewela.

MPO-01

1262

Budowa nad rzeką Gwdą siłowni zewnętrznej.

MKO 02

1131

Zainstalowanie na przejściu dla pieszych przy ul. Królowej Jadwigi bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych.

MJA-02

1053

Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 6 w Pile.

MSR-03

922

Zainstalowanie w Pile przy ul. Kamiennej na osiedlu Gładyszewo bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych.

MGL-02

451

Rozbudowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 3 .

MST-01

360

Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem pomiędzy ulicami Kruczą i Kukułczą.

MMO-01

264Zadania Osiedlowe

Przebudowa bazy sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi.

OJA-02

1793

Przebudowa w Przedszkolu nr 3 w Pile – plac zabaw.

OSR-04

1753

Budowa stanowiska dla autokarów i parkingu dla rodziców dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2.

OZA-07

1689

Przebudowa sięgacza ul. Lelewela wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.

OPO-03

1593

Wykonanie kanalizacji na odcinku drogi ul Żeleńskiego od numeru 129-123C.

OSR-02

1477

Rewitalizacja terenu Publicznego Przedszkola Nr 19 w Pile poprzez modernizację placu zabaw oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

OJA-01

1280

Budowa chodnika wzdłuż ul. Medycznej.

OGO-14

1276

Przebudowa zejścia ze skarpy od ul. Kopernika do ul. Chopina.

OGO-05

1080

Wymiana fragmentu ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7.

OGO-04

733

Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Koszyce.

OKO-09

356

Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej (działka 192/32 o 0025) oraz przy ul. Cichej (działka nr 799 o. 0025).

OST-02

302

Budowa ul. Kukułczej pomiędzy ul. Sowią i Orlą z wjazdami do posesji.

OMO-01

231