Adres e-mail:

Wydanie:

Ogrodzenie terenu parkingu zostało zdemontowane we wtorek, 11 lipca, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, budowa została zgłoszona do odbioru w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pile. Inspektorzy, w ciągu 21 dni, powinni dokonać odpowiednich czynności w celu wydania zezwolenia na użytkowanie.

Do czasu wydania formalnej decyzji korzystanie z parkingu jest zabronione. Wjazdy na parking pozostają zabezpieczone, uniemożliwiając pozostawianie na nim  samochodów.